افرا پالماتوم از درختان زیبا و زینتی است. این درخت بومی مناطقی از شرق آسیا بویژه چین و ژاپن می باشد. برگهای این گیاه اکثرا به صورت پنجه ای شکل و متقابل می باشد، هر برگ این درخت 3 تا 5 برگچه  دارد. برگها به صورت نوک تیز، دندانه دار، باریک و دراز می باشند.
برای ثبت سفارش کلیک فرمائید