مسابقه سری جدید خندوانه - مرحله اول مسابقه بین گروه ابوطالب حسینی و گروه وحید رحیمیان سری جدید خندوانه یعنی فصل ششم با حضور جناب خان شروع شد.