روش های جذب مردان برای ازدواج 

چطور می‌توانیم یک مرد را عاشق و شیفته خودمان کنیم؟ در نگاه اول مردها سرسخت و کم احساس دیده می شوند. اما آن گونه نیست، بلکه مردها در روابط عاطفی شان شکننده تر از زنان هستند، البته وقتی واقعا عاشق باشند. دراین مقاله شما رابا روش هایي آشنا میکنیم که می‌توانید با استفاده از انها مردی راکه دوستش دارید را عاشق خودتان کنید.

روش های جذب مردان برای ازدواج + 10 روش زنانه که آقایان را عاشق خود کنید

بر خلاف تصورها و باورهای بعضی افراد مردها سرسخت و کم احساس هستند، اما آن گونه نیست مردها پشت ظاهرشان که آن رابا اسم مردانه می شناسیم، فوق العاده احساسی هستند در شکست هاي عشقی این مردان هستند که بیشترین ضربه را میبینند. امروز شما رابا خصوصیاتی از مردان آشنا میکنیم که با استفاده از آنها مردی راکه می خواهید را عاشق خودتان کنید.

 

به او اعتماد داشته باشید

با زنگ زدن تلفن او و لحنی که حس کردید دارد با یک خانم صحبت می کند خشمگین نشوید و خیال بافی نکنید که او دارد بشما خیانت می کند یا اینکه احساس شما رابه بازی گرفته است. اگر می خواهید رابطه تان را حفظ کنید به او اعتماد داشته باشید و این موضوع رابه او نشان دهید، همیشه به او بگویید که نسبت به وی اعتماد دارید و همیشه روی او حساب می کنید. مردها وقتی حس اعتماد شما را ببینند خودشان را نسبت بشما مسئول می‌دانند.

 

سعی نکنید وی را تغییر دهید

هیچ تلاشی برای تغییر دادن او نکنید، مردها به واسطه مرد بودنشان غرور نهفته اي دارند و تقاضای تغییر از آنها موجب می شود آنها فکر کنند که نقصی دارند، بجای اینکار می‌توانید با محبت و اعتماد و عشق زنانه خودتان کاری کنید او سعی کند طوری باشد که شما دل تان میـــخواهد.

 

هرچیزی شما دوست دارید او دوست ندارد، وی را وادار به قبول چیزی نکنید

این یک نوع خودخواهی است که بخواهیم هرچه را خودمان دوست داریم اطرافیان مان و خصوصاً معشوق مان هم آنرا دوست داشته باشد، گاهی اوقات زوج هایي را می‌بینم که علایق شان خیلی باهم فرق دارد اما عاشقانه یکدیگر را دوست دارند، دوست داشتن به علایق و افکار همسان نیست، دوست داشتن بی دلیل است، دوست داشتن احساس عشق است، احساسی از درون سینه، تپش هاي تند قلب!

روش های جذب مردان برای ازدواج + 10 روش زنانه که آقایان را عاشق خود کنید

اگر آهنگی دوست دارید و او دوست ندارد، اگر فیلمی دوست دارید که او دوست ندارد، اگر دوستانی دارید که دوستشان دارید اما او ندارد، دلیل نمی‌شود وی را وادار به دوست داشتن شان کنید و یا فکر کنید تفاهم ندارید! خیر! دوست داشتن و وفاداری از روح طلوع می کند نه عقل و تفاهمات! نیازی نیست هر چه شما دوست دارید او هم دوست داشته باشد. وی را همان گونه که هست دوست بدارید.

روش های جذب مردان برای ازدواج + 10 روش زنانه که آقایان را عاشق خود کنید

مطمئن باشید وقتی عمق عشق شما را ببیند آن وقت هر چه شما دوست دارید را دوست می دارد، می پرسید چرا؟ چون او اول شما را دوست دارد و چون شما را دوست دارد هر چه دوست بدارید بی آنکه حتی بخواهد دوست می دارد! بنابر این با توضیحاتی که بیان شد این نکات را درنظر بگیرید و از آنها استفاده کنید، بگذارید کمی زمان بگذرد و بعد ببینید چگونه توانسته اید با عشق پاک خودتان مردی راکه دوست دارید تبدیل کنید به همان سوار با اسب سفید و انگشتر طلا.

 

از او نخواهید که به خانم هاي دیگر بی توجهی کند

برای اینکه مرد خودرا نگه دارید، از او نخواهید که هر وقت زنی که غیر از شما می‌بیند پا به فرار بگذارد! نخواهید وقتی بیرون میرود شلوارش را تا زیر بغلش بالا بکشد! با این کارها فقط حس بی اعتمادی نسبت به وی را بروز میدهید. مثلاً شما هم وقتی در خیابان یا مترو یا در پارک مردی خوش قیافه و بلند قد میبینید به او نگاه می کنید مگر نه؟! مردها هم وقتی زن زیبایی ببینند به او نگاه می کنند.

روش های جذب مردان برای ازدواج + 10 روش زنانه که آقایان را عاشق خود کنید

دلیل این رفتارهای ما بی وفایی نیست! انسان زیبایی را دوست دارد و این در وجود انسان جا دارد، انسان هر چیز زیبایی را ببیند به آن خیره می شود، پس وقتی دیدید او زنی زا زیبا خطاب کرد یا به زن زیبایی نگاه کرد فکر نکنید در حال نقشه کشیدن برای خیانت است! خیر! بازهم می‌گویم وقتی عاشق شما باشد وقتی عمیقاً شما را دوست داشته باشد فقط شما را می‌بیند و اگر ملکه زیبایی اسپانیا هم بخواهد به او نزدیک شود، او یک تار موی شما را هم با آن ملکه زیبایی عوض نمی کند.

 

نباید وی را وادار کنید تا تصور کند باید مراقب شما باشد

ممکن است مرد شما کمی سر به هوا باشد یا به واسطه شغل اش یا بعضی مشکلات زیاد متوجه شما نباشد، اما هیچوقت وقت این چیزها رابه شکل چکش در نیاورید ودر سر او نکوبید. این وظیفه مرد شماست که همیشه مراقب شما باشد و نیاز هاي شما را برآورده کند، اما هیچوقت وی را به اینکار وادار کنید، زیرا که اینکار فقط تاثیر منفی بر رابطه دارد.

 

 10 خصوصیت زنانه که مردان را جذب و عاشق می کند

روش های جذب مردان برای ازدواج + 10 روش زنانه که آقایان را عاشق خود کنید

مردان عاشق عده اي از خصوصیات زنانه هستند، اما شاید خانمها ازآن خبر نداشته بـاشند. اگر بدانید که کدام کارها می تواند یک مرد را جذب و عاشق شما کند بـاید همین امروز دست بکار شوید و برای ایجاد رابطه یا تدام رابطه عاشقانه بـا شریک زندگی خود عمل کنید.

 

خصوصیات خانمها

زیبـایی بی شک مهم اســـت، اما همه ی‌چیز نیست. دختری که خیلی خوش سیما نیست بـاز هم میتواند مردان عاشق زیادی داشته‌ بـاشد. راز جذب مردان فقط زیبـا بودن نیست، چون قطعا مستلزم چیزهای بیشتری اســـت.

 

۱. بـا دیگران مهربان باشید

به گزارش پارس ناز، نیازی به گفتن نیست که این خیلی مــهم اســـت. بـا همه ی مودبـانه صحبت کنید و بـا دیگران گرم و صمیمی بـاشید. این نه فقط برای تحت تاثیر قرار دادن مردتان، بلکه به خاطر بشریت مهم اســـت. این ۱۰ خصوصیت خانمها قطعا مرد محبوب‌تان را وادار میکند شما را بیش‌تر جدی بگیرد و ممکن اســـت حتی عاشق‌تان شود.

 

۲. عطری وسوسه‌ کننده

وقتی بـا یک آغوش از او خداحافظی میکنید، اجازه بدهید عطرتان به نفع شما کار کند. مردها عاشق این هستند که نامزدشان بوی فوق‌العاده‌اي داشته‌بـاشد. عطر رابه مچ دست‌ها، اطراف گردن، پشت گوش، و روی اســـتخوان ترقوه بزنید تا مطمئن شوید عطرتان ماندگار اســـت.میتوانید در مناسبت‌هاي مختلف از عطرهای مختلف اســـتفاده کنید. عطرهای متنوعی بخرید و ببینید کدام‌یک برایتان بهترین نتیجه را دارد. خوش‌بختانه وادار نیستید برای خریدن‌شان از خانه بیرون بروید.

 

۳. هوش هیجانی بـالا «اي‌ کیو»

روش های جذب مردان برای ازدواج + 10 روش زنانه که آقایان را عاشق خود کنید

به عنوان یک دختر، اغلب از شما انتظار میرود هیجان‌هاي عمیقی داشته‌بـاشید. اما معنی‌اش به هیچ عنوان این نیست که هر وقت داستان غم‌انگیزی شنیدید چشم‌هاي‌تان را پر از اشک کنید.یک خانم بـا هوش هیجانی بـالا«که به آن اي‌کیو هم گفته میشود» می تواند هر زمان که مردش به انگیزه نیاز دارد وی را تشویق کند و برای‌اش الهام‌بخش بـاشد. این خانم بجای اینکه داســـتان‌هاي غم‌انگیز غیرضروری خلق کند، در زمان مناسب جملات مناسبی میگوید.

 

۴. زیاد لبخند بزنید«البته نه غیرضروری»

مردها دیوانه‌ي لبخند یک دختر هستند. لبخندتان بـاید واقعی و شیرین بـاشد. در غیر این‌صورت به زور لبخند نزنید، شاید مردتان فکر کند غیرعادی هستید. هم‌ چنین، وقتی بـا او هستید، تمام توجه‌تان رابه او بدهید و به جوک‌هاي‌اش بخندید. نشان بدهید از بودن بـا او خوشحال هستید. او بقیه‌ي کارها را انجام می دهد.

 

۵. بـا او بحث کنید و کم نیاورید

روش های جذب مردان برای ازدواج + 10 روش زنانه که آقایان را عاشق خود کنید

یک دختر جذاب کم‌عقل فقط چند ساعت جالب اســـت. بیش‌تر مردها دختری را می خواهند که از امور جهان آگاهی داشته‌بـاشد و بـا آنها منطقی بحث کند. مردان واقعی عاشق این هستند که به آنها نشان دهید آی‌کیوی بـالایی دارید.

 

۶. بازیگوش باشید

یک دختر بـازیگوش به سهولت میتواند یک مرد رابه شور و هیجان بیاورد. خیلی نزدیک به او نشستن می تواند گاهی به سود شما بـاشد. یاد بگیرید چگونه یک مرد رابه شیوه‌اي نه‌چندان آشکار دست بیندازید. نوازش‌هاي غیرجنسی این پیام را می‌فرستند من عاشق بـا تو بودن هستم، و دوستت دارم.

 

۷. قضاوت نکنید

اگر چیزی را درمورد فرد محبوب‌تان دوست ندارید، میتوانید نظرتان را صادقانه بـا او درمیان بگذارید. در عین حال، به خاطر آن موضوع به او اهانت نکنید و آنرا تبدیل به یک مشکل نکنید. داشتن نظر و عقیده خوب اســـت اما بی‌ادب و منفی‌بـاف بودن پسندیده نیست.

 

۸. نشان ندهید تمام توجه‌تان فقط مال او است

روش های جذب مردان برای ازدواج + 10 روش زنانه که آقایان را عاشق خود کنید

حتی اگر وی را خیلی می خواهید، بگذارید برای شما سخت تلاش کند. بیش از حد سعی نکنید مردتان را خشنود کنید، چون دراین‌صورت شما را مسلما برای خودش میداند. بـا او وقت بگذرانید و قبل از اینکه به او ابراز عشق کنید مطمئن شوید او هم دارد بشما علاقه‌مند می شود. اینکه بدانید چگونه توجه یک مرد رابه خودتان جلب کنید به‌طور شگفت‌ انگیزی به نفع تان خواهدبود.

 

۹. بـاید به چیزی خیلی اشتیاق داشته‌ باشید

روش های جذب مردان برای ازدواج + 10 روش زنانه که آقایان را عاشق خود کنید

داشتن یک سرگرمی و اشتیاق زیاد به آن مردها را تحت تاثیر قرار می دهد. دخترانی که سرگرمی‌هایي مانند موج‌سواری، گلف، و رانندگی دارند واقعا مردان را دیوانه‌ي خودشان می کنند. آن بـاور رایج که مردها سرگرمی‌ها را ایجاد می کنند، زنان روابط را ایجاد میکنند دیگر درست نیست

 

10. سلیقه‌ي لبـاس پوشیدن‌تان

مردها عاشق خانم هایي هستند که تمیز و مرتب هستند، پس از این موضوع نهایت اســـتفاده را بکنید. اغلب دخترها سردرگم میشوند که برای قرارشان چه لبـاسی بپوشند که مردشان نتواند در برابر ستایش و تحسین آنها مقاومت کند، . هر وقت بـا او هستید چیزی بپوشید که زیبـا و چشم‌نواز بـاشد و بـا پوشیدن آن فوق‌العاده شوید.دختری که در لبـاس پوشیدن خوش‌سلیقه بـاشد میداند چگونه زیبـا ودر عین حال عادی بنظر برسد.

 

 زنان مورد پسند مردان ایرانی را بشناسید

مردان یک زن منطقی و با حساب و کتاب می خواهند که آن‌ها را در سراسر زندگیشان حمایت کند ودر موقعیت‌هاي حساس همیشه بتوانند روی کمکش حساب کنند. از طرف دیگر زن ایده آل آنها شباهت زیادی با‌‌ همان کلیشه همسر درخانواده و اجتماع دارد. برای تازه عروس‌ها اینکه همسرشان روز به روز عاشق‌تر شود، موضوع بی‌اهمیتی نیست.

روش های جذب مردان برای ازدواج + 10 روش زنانه که آقایان را عاشق خود کنید

آن‌ها دوست دارند با تک تک حرف‌ها و رفتار‌هایشان یک قدم به همسرشان نزدیک‌تر شوند اما همیشه ماجرا این طور پیش نمیرود. گاهی هر قدم رو به جلوی زن، مرد را ده‌ها قدم به عقب میراند. برای زنی که فکر میکند، حساب همه ی چیز را کرده و تمام تلاشش رابه خرج داده کنار آمدن با این موضوع، راحت نیست. اگر شما چنین احساساتی را تجربه کرده اید، باید بار دیگر گذشته‌تان را مرور کنید تا بدانید چرا در چشم همسرتان یک زن ایده آل جلوه نکرده‌اید.

 

باید خاص باشید

یک مرد به دنبال زنی خاص میگردد که تا پایان عمر کنارش بماند و با او پیر شود. زنی که اهل شکایت نیست یا با نق نق کردن روزش را خراب نمیکند. مردان یک زن منطقی و با حساب و کتاب میخواهند که آن‌ها را در سراسر زندگیشان حمایت کند ودر موقعیت‌هاي حساس همیشه بتوانند روی کمکش حساب کنند.

روش های جذب مردان برای ازدواج + 10 روش زنانه که آقایان را عاشق خود کنید

از طرف دیگر زن ایده آل آن‌ها شباهت زیادی با‌‌ همان کلیشه همسر درخانواده و اجتماع دارد. آن‌ها اغلب زنی را ستایش می کنند که مورد ستایش خانواده و اطرافیانشان قرار میگیرد و حتی اگر خودشان هم این واقعیت را ندانند در ناخودآگاه‌شان آنرا پرورش داده و به تصمیم گیری‌‌هایشان راه میدهند.

 

باید قانع باشید

مردان دوست دارند، بعد از ازدواج‌‌ همان طوری‌كه پیش از این بوده‌اند بمانند. آن‌ها همسری می خواهند که باوجود معایب یا خلق و خوی خاصشان آن‌ها را بپذیرد و عاشقشان بماند. این ویژگی یکی از مهم ترین چیزهایی است که در ذهن مردان می‌گذرد. آن‌ها از سرکوفت خوردن بیزارند و دوست دارند همسرشان با همین اخلاقی که دارند و همین وضع زندگی‌اي که دارند بسازد و مدام برای تغییر کردن، آن‌ها را تحت فشار نگذارد.

 

باید سعی کنید زیبا باشید

روش های جذب مردان برای ازدواج + 10 روش زنانه که آقایان را عاشق خود کنید

درست است که زیبایی و وضعیت ظاهری اولین موضوعی نیست که اغلب مردان به آن توجه میکنند اما این موضوع در انتخاب همسر آینده آن‌ها بی‌تاثیر هم نیست. انگار مردان دوست دارند از این طریق انتخابشان رابه رخ دیگران بکشند و یک افتخار کسب کنند. ظرافت و زیبایی در رفتار هم میتواند تاثیر مثبتی روی انتخاب آن‌ها بگذارد. اگرچه معیار های زیبایی از فردی به فرد دیگر متفاوت است.

 

باید جاه طلب باشید

نمیتوان دراین مورد یک قانون بی‌چون و چرا صادر کرد اما اغلب مردهای امروز، به دنبال همسری میگردند که چیزی بیشتر از زنان دیگر دارد. یک مهارت خاص، دانش بالا یا شغلی که به آن افتخار کنند. مردهای امروزی زنانی را دوست دارند که درکنار تعهدات خانوادگی، امور روزمره کار و فعالیت‌هاي اجتماعی‌اش را هم جدی بگیرد. این موضوع به آن‌ها ثابت میکند آن زن قادر است زندگی خودرا پیش ببرد و بیش از زنان اطرافش توانمند است. 

 

باید نیمی از مشکلات مال شما باشد

سالها از روزگاری که مردان بار خانه را یک تنه به دوش می‌کشیده‌اند گذشته است. مردهای امروزی دوست دارند زنشان دوشادوش آن‌ها حرکت کند، بحران‌هاي خانه را بشناسد و گاهی مانند آن‌ها استرس‌هاي زندگی بعد از ازدواج رابه دوش بکشد. آن‌ها دوست ندارند تنها فکر کنند، تنها تلاش کنند، تنها نگران باشند و تنها عمل کنند. مردهای امروز به دنبال همسری هستند که در تمامی این لحظه‌ها کنارشان باشد و این مشکلات را مشکلات خودش بداند.

 

باید با فامیل و دوستان همسرتان دوست باشید

جدا شدن از زندگی مجردی درسال‌هاي بعد از ازدواج سخت‌ترین اتفاقی است که می تواند برای یک مرد بیفتد. مردان از تنهایی بعد از ازدواج میترسند. آن‌ها دوست دارند روابط قبلیشان را اینبار درکنار همسرشان تجربه کنند. رابطه با خانواده و اعضای فامیلشان و همینطور دوستانی که حضورشان برای آن‌ها اهمیت دارد. هیچ مردی نمیتواند بدگویی علیه دوست یا خانواده‌اش را تحمل کند و تمام عمرش را تنها و تنها با همسرش بگذراند.

روش های جذب مردان برای ازدواج + 10 روش زنانه که آقایان را عاشق خود کنید

آن‌ها ترجیح می دهند، با ازدواج خانواده پیشینشان بزرگتر شود نه اینکه از یک خانواده بیرون بروند و خانواده تازه‌اي را بسازند. اغلب مردان در ارتباط داشتن با آدم‌هاي تازه و شرایط تازه کمی مشکل دارند.آن‌ها دوست دارند، زنشان روابط اجتماعی خوبی داشته باشد و آن‌ها را در پیوند زدن به این اجتماع یاری دهد. گذشته از این، آن‌ها دوست دارند با ورود همسرشان به خانواده‌ شان، روابط خانوادگی و فامیلی گرم تری را هم برایشان به همراه بیاورد و لاک تنهاییشان را ازآن‌ها بگیرد.

 

باید ستایش کنید

دوست داشته شدن حس خوبی به آدم‌ها می دهد. مردان هم از این قاعده مستثنا نیستند. آن‌ها ترجیح میدهند، وقتی خسته از کار بر می گردند یک لبخند منتظرشان باشد و به خاطر اینکه زنی تا این حد دوستشان دارد به همه ی فخر بفروشند. خیلی از مردان زندگی خودرا با اطرافیانشان مقایسه میکنند و تصویر ذهنی که دیگران به آن‌ها منتقل میکنند برایشان اهمیت زیادی دارد.

روش های جذب مردان برای ازدواج + 10 روش زنانه که آقایان را عاشق خود کنید

همین است که آن‌ها دوست دارند همسری فداکار و پر محبت داشته باشند و این موضوع رابه دیگران هم نشان دهند. مردان دوست دارند همسرشان قدرت و تواناییشان را ستایش کند و به آن‌ها تکیه داشته باشد. آن‌ها از اینکه مستقل‌ترین زن جهان هم برای تصمیم گیری‌هایش با آن‌ها مشورت کند ودر مشکلاتش به آن‌ها تکیه کند لذت میبرند.

 

باید با منطق باشید

اگرچه خیلی از زن‌ها گمان می کنند با فداکاری تمام و کمال می توانند یک مرد را عاشق خود کنند اما واقعیت این است که مردان ترجیح می دهند، همسرشان عقاید و نظرات خودش را داشته باشد. مردان بیشتر به زنان با اعتماد به نفس توجه می کنند و دوست دارند بجای خمیری که به آن شکل می دهند، یک زن نیرومند و منطقی را انتخاب کنند که دوشادوششان برای ساختن یک زندگی خوب انرژی میگذارد.

 

باید پیشرفت کنید

یک زن هرچه قدر هم که باهوش و زیبا و تحصیل کرده باشد، اگر روند پیشرفتش را بعد از ازدواج متوقف کند، نمیتواند یک همسر ایده آل باشد. مردان دوست دارند زنشان به دنبال یادگرفتن چیزهای جدید باشد و حتی بعد از مادر شدن هم آن قدر با زمانه پیش برود که بتواند مایه افتخار او و فرزندانش شود. برای مردهای پرمشغله تنها داشتن یک همسر خانه دار و هنرمند کافی نیست بلکه آن‌ها به دنبال زنی دنیا دیده میگردند که موضوعات روز را می‌شناسد.

 

مورد اعتماد

روش های جذب مردان برای ازدواج + 10 روش زنانه که آقایان را عاشق خود کنید

مردها به دنبال خانم هایي هستند که بتوانند به آنها اعتماد کنند. کسیکه آنها رابه خاطر خودشان بخواهد، کسیکه بتوانند به او ایمان داشته باشند. شاید برایتان عجیب باشد اما عده اي از خانمها قابل اعتماد نبوده و بسیار بی وفا هستند. همین امر باعث می شود که مردها محتاط تر عمل کنند. بوسه روز عید و یا عشق بازی ها اصلا به حساب نمی‌آیند و این جزئی از خصوصیات خانم هاست. آقایون به شدت از بی وفایی و بد قولی بیزار هستند.

 

مهربان باشید

مردها به دنبال خانم هایي با روحیه زنانه و مهربان می گردند زیرا چنین خصوصیاتی باعث می شود که یک زن بتواند مادر بهتری برای بچه هایش باشد. البته این امر بدان خاطر نیست که مردها انتظار دارند خانمها آنها را نیز تر و خشک کنند بلکه بدان خاطر است که دوست دارند فرزندانشان در آغوش مادر مهربان و دلسوزی پرورش پیدا کنند.