برنامه فروش اقساطی کالا و لوازم، راهنمای دلفی
قیمت: 100,000 تومان

نرم افزار فروش اقساطی راهنمای دلفی، ویژه فروشگاه ها و شرکت ها می باشد.
امروزه در اکثر شرکت ها و فروشگاه هایی که اقدام به فروش اقساطی کالا و لوازم می کنند، نگهداری اطلاعات مشتری و اطلاعات اقساط پرداخت شده و پرداخت نشده به صورت دستی بوده و این امر موجب گردیده است که میزان خطای محاسباتی با افزایش مشتری نیز افزایش یابد.
در این راستا گروه راهنمای دلفی به سفارش و پیشنهاد یکی از مشتریان خود اقدام به طراحی، تولید و پیاده سازی نرم افزار فروش اقساطی خود نموده که از اهداف این سیستم، آسان سازی و سیستماتیک کردن مراحل صدور فاکتور، تقسیط بندی، کنترل دریافت اقساط و گزارش دهی مانده اقساط هر مشتری می باشد.


امکانات نرم افزار  • امکان درج کالا و خدمات

  • امکان درج مشخصات مشتریان

  • امکان درج مشخصات ضامنین مشتریان

  • امکان درج آشنایان مشتریان جهت تماس های ضروری

  • امکان درج آشنایان ضامنین جهت تماس های ضروری

  • امکان پیوست مدارک مشتریان

  • امکان پیوست مدارک ضامنین

  • امکان درج مشخصات چکهای ضمانت مشتریان و ضامنین

  • امکان پیوست چکهای ضمانت مشتریان و ضامنین

  • امکان صدور فاکتور با مشخصات کامل ضامنین، آشنایان و چکهای پرداختی

  • امکان درج مشخصات اقساط پرداخت شده (تاریخ، ساعت، کدرهگیری، نحوه پرداخت و توضیحات)

  • امکان گزارش گیری اقساط معوقه در طی ماه

  • امکان گزارش گیری وضعیت پرداخت های هر مشتری

  • امکان گزارش گیری فاکتورهای تقسیط نشده

  • امکان گزارش گیری فاکتورهای بسته شده
خرید