برسی موجود بودن نام کاربری در سایت و انجمن جادوی کلمات

نام کاربری
نام کاربری آزاد است ؟